career_main

GROWING TOGETHER

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ INFRASET


บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการก่อสร้างเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจซ่อมบำรุงและบริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

INFRASET เราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง เคียงคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน และอย่างมีสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน  และคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ รวมทั้งโอกาสในการก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรขาย 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 1. ติดต่อประสานงานขายโครงการกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ และการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้า
 2. รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 3. นำเสนอโครงการกับลูกค้า หรือแนะนำโครงการให้ผู้ที่สนใจ
 4. ออกพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอ หรืออธิบายเกี่ยวกับระบบ Wifi และ การติดตั้ง
 5. เจรจาต่อรองเงื่อนไขของโครงการ ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ สัญญา และเงื่อนไขอื่น ๆ
 6. ติดตาม การส่งมอบงานให้ลูกค้า
 7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน
20,000 -35,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย / หญิง 
 2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาโทรคมนาคม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้ในด้านเบสิก ด้าน Wifi Internet และสามารถคำนวณค่าต่างๆ ได้
 5. มีพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตนเอง พร้อมใบขับขี่ - สามารถเดินทาง และพักค้างต่างจังหวัดได้
 6. มีความคล่องตัวสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 7. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รักงานขายและการบริการ มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีความมั่นใจในการนำเสนอ และเข้าพบลูกค้า
 8. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ มีความใจเย็น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรู้จักวางแผนงานเข้าพบลูกค้า
 9. ประสบการณ์งานด้านติดตั้ง Wifi และงานระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน
เขต : บางเขน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 4. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (Outing, งานสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ)
 5. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น (ณาปนกิจ, อุปสมบท ฯลฯ)
 7. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ
 8. Commission (เฉพาะตำแหน่ง)
 9. ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 10. เสื้อฟอร์มพนักงาน
 11. ประกันอุบัติเหตุ
 12. ประกันสุขภาพ
 13. วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
 14. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6 วันต่อปี
 15. วันหยุดสำหรับกิจธุระ (ลากิจ) 7 วันต่อปี
 16. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
  และสวัสดิการอื่นๆ ที่พร้อมดูแลคุณ

วิธีการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซด์
2. ส่งใบสมัครทาง Email
3. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น (วันจันทร์-วันศุกร์)

ติดต่อ
คุณสรรพางค์ เนียมภิรมย์
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
165/37-39 อาคารอินฟราเซท ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเพทฯ 10220
โทร : 02-092-7444
แฟกซ์ : 02-092-7448
Email : sanpang@infraset.co.th

Joinus-1