INSET เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 และขอบคุณสื่อมวลชน นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่...