บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 โดยกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญในศูนย์ข้อมูล และ การออกแบบงานด้าน Telecommunication & Data Center และ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน งานก่อสร้างและงานระบบต่างๆ เพื่อรองรับ โครงสร้างพื้นฐาน ของงานด้าน Telecommunication & Data Center เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในโลกยุคปัจจุบัน ในรูปแบบของการให้บริการ แบบครบวงจร ด้วยการออกแบบ และ การก่อสร้างตามมาตรฐานสากล นานาชาติ ให้ตรงตาม งบประมาณ และความต้องการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด และ สร้างความน่าเชื่อถือด้วย ทีมงานบริหารโครงการ และ ทีมงานบริการหลังการขาย มืออาชีพ และนี่คือที่มา ของคำว่า INFRASTRUCTURE SETUP

จุดมุ่งหมาย ของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) คือการทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการรวมความคล่องตัวทางด้านเทคนิค และ การปรับเปลี่ยน ตามเทคโนโลยีล่าสุดในโลกยุคปัจจุบันอยู่เสมอ มาใช้ในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ

ปัจจุบัน บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) มีผลงานการออกแบบและก่อสร้าง งานต่างๆ หลากหลาย และประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง รวมทั้งมีการให้บริการบำรุงรักษา 7x24 ชั่วโมง ใน ระบบ Telecommunication & Data Centerและ บริการให้ คำปรึกษาสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างศูนย์ข้อมูล Telecommunication & Data Center   ทั้งนี้ยังได้ปรับตัวและเพิ่มความหลากหลายของการบริการ ให้เข้ากับความต้องการของ โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เหตุการณ์

2006
February 4

ก่อตั้ง บริษัท อินฟราเซท จำกัด

ก่อตั้ง บริษัท อินฟราเซท จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  
2010
February 4

เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 5,000,000 บาท

2012
February 4

3G BFKT

งานสร้างโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม
สำหรับโครงการ 3G BFKT Ph.5 North

2013
February 1

เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 50,000,000 บาท

February 5

MEA DMS

งานติดตั้ง OFC สำหรับ MEA DMS

สัญญาว่าจ้างสำรวจ ออกแบบและติดตั้งสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Optic Fiber Cable) พร้อมทั้งจัดหาสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจ้างเหมาติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable รองรับ FRTU สำหรับโครงการ DMS ของการไฟฟ้านครหลวง )

2014
February 5

OSP WorksTUC For 3G 2.1 GHz.

งานสร้างโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม
สำหรับโครงการ OSP WorksTUC For 3G 2.1 GHz.

2015
February 5

Data Center

งานออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
ที่อาคาร True Tower 2

February 5

Moalee Cable Landing Station Rayong

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำ

พร้อมงานระบบประกอบอาคาร

2016
February 3

MSC TYB

สัญญาหลักว่าจ้างงานก่อสร้างอาคารชุมสายโทรคมนาคม

 

2017
February 5

USONET

โครงการก่อสร้างอาคาร USO , ระบบ Solar Cell , ตู้ Wifi