ได้รับมาตราฐาน ISO9001:2015,ISO14001:2015 และ ISO45001:2018