โครงการก่อสร้างอาคาร USO , ระบบ Solar Cell , ตู้ Wifi