ที่อินฟราเซท พวกเราทุกคนคือ ผู้สร้างอินฟราเซทให้แข็งแกร่งผ่านวัฒนธรรมองค์กร โดยพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และสนุกกับการทำงาน ท้าทายกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งของเรานี้จะนำพาเราไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมั่นคง

 


เพราะพวกเรา คือ
INFRASET


 

I

INTEGRITY

ทำงานด้วยสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม
n

NON STOP SERVICE

ให้บริการ 24 hrs. x 7 days
f

FAST

การสร้างความรวดเร็วในการทำงาน
r

RESPONSIBILITY

ความรับผิดชอบและสำนึกในความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
a

AGREEMENT

มุ่งเน้นที่ข้อตกลงของลูกค้า
s

SUCCESS

มุ่งเน้นที่ความสำเร็จของงาน
e

EDUCATION

มุ่งเน้นที่ความรู้ การฝึกฝนและการสั่งสอน

t

TEAM SPIRIT

ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ