ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-1

Infraset Co., Ltd. held a merit-making ceremony on the anniversary of the establishment of the company. Stepping into the 12th year, the executives and employees jointly offered food to 9 monks for prosperity. Held on May 11, 2018

ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-4
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-7
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-8
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-6
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-5
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-2