สยามรัฐออนไลน์ :  วันที่ 28 สิงหาคม 2562  เวลา 10:08 น.   ยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทไปแทบทุกเรื่อง บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)...