งบการเงิน

ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561

รายปี 2565

 ไตรมาสที่ 3/2565

 

 

ไตรมาสที่ 2/2565

 

 

ไตรมาสที่ 1/2565

ดาวน์โหลด

รายปี 2564

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2564

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 2/2564

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลด

รายปี 2563

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด
รายปี 2562

ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด
รายปี 2561

ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 3/2561

-

ไตรมาสที่ 2/2561

-

ไตรมาสที่ 1/2561

-