ทำบุญบริษัทประจำปี 2566-1

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทำบุญบริษัทประจำปี 2566-10ทำบุญบริษัทประจำปี 2566-5
ทำบุญบริษัทประจำปี 2566-6
ทำบุญบริษัทประจำปี 2566-7
ทำบุญบริษัทประจำปี 2566-8
ทำบุญบริษัทประจำปี 2566-9
ทำบุญบริษัทประจำปี 2566-11