ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-1

บริษัท อินฟราเซท จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-4
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-7
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-8
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-6
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-5
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 12-2