ธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชั่นและไซเบอร์ซีเคียวริตี้

.............ผู้ให้บริการด้าน Application อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วางกลยุทธ์ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับลูกค้าภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ อาทิ เช่น IOS, Android, Cross Platform และ Web App โดยบริษัทฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานรอบด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทุกรูปแบบ และพร้อมให้บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ

(TH)(19-1-67) cyber-security1
(TH)(19-1-67) cyber-security2