ราคาหลักทรัพย์ล่าสุด
ชื่อย่อหลักทรัพย์: INSET

Cover 1st Trading Day

ดาวน์โหลด

นโยบาย
   ดูทั้งหมด
งบการเงิน ไตรมาส 3/2566
  ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด
Analyst Meeting
 ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด

 

INSET VDO PRESENTATION

 

 

 

I รายงานประจำปี และแบบ 56-1 2565

 

 

ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด

Opportunity Day Year End 2022

 

VDO  I  Presentation
.

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
165/37-39  ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทร
+66 (0)2 092 7444

อีเมล์
ir@infraset.co.th