บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 โดยกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญในศูนย์ข้อมูล และ การออกแบบงานด้าน Telecommunication & Data Center และ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน งานก่อสร้างและงานระบบต่างๆ เพื่อรองรับ โครงสร้างพื้นฐาน ของงานด้าน Telecommunication & Data Center เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในโลกยุคปัจจุบัน ในรูปแบบของการให้บริการ แบบครบวงจร ด้วยการออกแบบ และ การก่อสร้างตามมาตรฐานสากล นานาชาติ ให้ตรงตาม งบประมาณ และความต้องการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด และ สร้างความน่าเชื่อถือด้วย ทีมงานบริหารโครงการ และ ทีมงานบริการหลังการขาย มืออาชีพ และนี่คือที่มา ของคำว่า INFRASTRUCTURE SETUP

จุดมุ่งหมาย ของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) คือการทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการรวมความคล่องตัวทางด้านเทคนิค และ การปรับเปลี่ยน ตามเทคโนโลยีล่าสุดในโลกยุคปัจจุบันอยู่เสมอ มาใช้ในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ

ปัจจุบัน บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) มีผลงานการออกแบบและก่อสร้าง งานต่างๆ หลากหลาย และประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง รวมทั้งมีการให้บริการบำรุงรักษา 7x24 ชั่วโมง ใน ระบบ Telecommunication & Data Centerและ บริการให้ คำปรึกษาสำหรับลูกค้าที่ต้องการสร้างศูนย์ข้อมูล Telecommunication & Data Center   ทั้งนี้ยังได้ปรับตัวและเพิ่มความหลากหลายของการบริการ ให้เข้ากับความต้องการของ โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Timeline

 • 2023

  • Increase Registered Capital to 462 MB
  • The Company has 2 operated new businesses

  • บริษัทได้เพิ่มประเภทธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ได้แก่ ธุรกิจประเภทที่
    (4) ธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ IT (Trading Telecom & Hardware IT Equipment)
    (5) ธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชั่น (Application Service Provider)
 • 2022

  • ISO9001:2015

  • ISO14001:2015

  • ISO45001:2018

  • Currently listed in “SET”

  • TUC New Site (Year 2022)
  • KTBCS Modular Data Center
  • MA USO NT
  • MA Optic Fiber Cable Office of The Higher Education Commission Year 2022
  • Chulabhorn Royal Academy
  • True IDC BANGNA II (M&E Package)
  • AIS Data Center TELLUS2 PH2 (M&E)
  • TUC Upgrade Site (Year 2022 (Turnkey))
  • True Solar Cell Phase 4
  • GDCC Phase 2
  • CAT IDC Floor 13
  • AIS Data Center TELLUS2 PH1 Floor 3 (M&E)
  • MA CAT IDC Sriracha
  • MA CAT IDC Bang Rak Floor 8 & Floor 16
 • 2021

  • Increase Registered Capital to 416 MB
  • Telecommunications License No. TEL3/2564/011 from  NBTC

  • OHEC - MA Optical fiber cable Network
  • DOPA – DTRS
  • EEC-HRS
  • CAT G-Cloud
  • NT WI-FI6
  • The High-Speed Rail Linked 3 Airport
  • MSC TYB (Add Chiller)
  • True Landing Station Satul
  • MA ICONSIAM
  • TUC Upgrade Phase 28.2
  • PROMz Project
  • IP RAN Nokia 5G
  • EEC Global Cloud Data Center
  • RTN Underground
  • TRUE IDC East Bangna
  • TRUE CLS Satul
  • TOT Test Quality Subduct
  • AWD/ Underground Rama I Road
 • 2019

  • Increase Registered Capital to 280 MB
  • Listed in ‘mai’ as ‘INSET’

  • USO – P2
  • KTBCS
  • New Server Room Transport
  • DC – Fiscal Policy Office
  • KT – Feeder Underground
  • TRUE RMSC
  • MRTA CCTV
  • KTBC – DC
  • CAT IDC – P2
  • CAT Filter
  • CAT G-Cloud
  • TRUE Upgrade Phase.2
 • 2018

  • Increase Registered Capital to 207 MB

  • ICONSIAM – DC
  • TRUE Landing Station Songkla
  • CAT Tower Collocate
  • CAT Asian Hub
  • CAT IDC
  • MRT Blue Line – Fire protection
  • PEA IP Access Southern
 • 2013

  • Increase Registered Capital to 50 MB

  • BFKT TUC
  • NEDNET Fiber optic
  • PEA DWDM
  • TRUE IDC
  • TRUE – MSC
  • USO
  • UPC Den
 • 2006

  • TOT 160K
  • ISSP Hall Room

  • TOT 160K
  • ISSP Hall Room