........27 มกราคม 2566 – บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET นำโดยคุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2566 เพื่อขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมาตลอดทั้งปี
........งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2566 นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของ INSET ที่มีต่อพนักงาน โดยบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกคน และมุ่งมั่นสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ