............บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) จัดงานกีฬาสีประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการจัดกีฬาสีเป็นครั้งแรกของบริษัท ส่งเสริมความสามัคคีของพนักงาน สร้างความสนุกสนาน และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Climate Change)
............งานจัดขึ้นที่อาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับการให้ความสนใจจากพนักงานและเข้าร่วมงานกว่า 100 คนภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ วิ่งคบเพลิง เดินขบวนพาเหรดของแต่ละสี กิจกรรมต่างๆ ที่ทำเพื่อให้เกิดความสามัคคี เช่น ชักเย่อ ฟุตซอลและการเชียร์ต่างๆ เป็นต้น
............นอกจากนี้ INSET ยังมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(Climate Change) โดยนำของที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขบวนพาเหรดภายใต้ Concept "ลด-โลก-ร้อน" พกแก้วน้ำส่วนตัว ลดการใช้พลาสติก สวมใส่เสื้อขาวที่มีอยู่แล้ว ทานอาหารไม่เหลือทิ้ง และคัดแยกขยะเมื่อจบงานซึ่งทำให้ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ 244.78 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 27 ต้น
............กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี ทุกคนต่างสนุกสนาน มีความสุข และได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่น INSET หวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีของพนักงาน สร้างความสนุกสนาน และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม