สร้างบ้านปลา 2565-1

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดทำโครงการ “ INSET สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์ปู“ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการทำซั้งเชือก (บ้านปลา) เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก และการอนุรักษ์พันธุ์ปู โดยการนำแม่ปูที่มีไข่นอกกระดอง มาฝากไว้ในโรงเรือน รอแม่ปูม้าเขี่ยไข่ออกจากหน้าท้อง และรอฟักเป็นตัวอ่อนจะนำลูกปูม้าปล่อยออกสู่ทะเลให้เติบโตตามธรรมชาติต่อไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณปูม้าในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง