ซ้อมหนีไฟ 2564-1

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพคนจากเหตุการณ์อัคคีภัย ซึ่งเชื่อว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้จะทำให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะในการดับเพลิงขั้นต้น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ อาคารอินฟราเซท (สำนักงานใหญ่) ที่ผ่านมา

ซ้อมหนีไฟ 2564-2
ซ้อมหนีไฟ 2564-3
ซ้อมหนีไฟ 2564-4