ซ้อมดับเพลิง 2565-1

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพคนจากเหตุการณ์อัคคีภัย ซึ่งเชื่อว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้จะทำให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะในการดับเพลิงขั้นต้น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารอินฟราเซท (สำนักงานใหญ่) ที่ผ่านมา

ซ้อมดับเพลิง 2565-2
ซ้อมดับเพลิง 2565-3
ซ้อมดับเพลิง 2565-4
ซ้อมดับเพลิง 2565-5
ซ้อมดับเพลิง 2565-6
ซ้อมดับเพลิง 2565-7
ซ้อมดับเพลิง 2565-8
ซ้อมดับเพลิง 2565-9
ซ้อมดับเพลิง 2565-10