(TH) CSR 66 1

................เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท อินฟราเซท จำกัด(มหาชน) นำโดยคุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ พร้อมพนักงานจิตอาสา ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร)อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ "ปันน้ำใส เติมแสงไฟ ด้วยน้ำใจ INSET" เพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำสะอาดและแสงสว่างที่เพียงพอต่อการเรียน
................กิจกรรมในครั้งนี้ INSET ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษากว่า 130,000 บาท ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและน้ำดื่มภายในโรงเรียน โดยเปลี่ยนรางไฟและหลอดไฟจากเดิมที่เป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED กว่า 200 หลอด เพื่อประหยัดพลังงานในอาคารเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด 2 ตู้ และมอบขวดน้ำสำหรับเติมน้ำมันสะอาดให้กับนักเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยจัดการแสดงรำฟ้อน และมอบของว่างให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน
................บริษัท อินฟราเซท จำกัด(มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนของประเทศ จึงได้จัดกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และพร้อมที่จะสานต่อความตั้งใจในการตอบแทนสังคมและสร้างสิ่งดีๆ ให้กับประเทศชาติให้น่าอยู่และยั่งยืน

(TH) CSR 66 2
(TH) CSR 66 8
(TH) CSR 66 9
(TH) CSR 66 11
(TH) CSR 66 10
(TH) CSR 66 7
(TH) CSR 66 3
(TH) CSR 66 4
(TH) CSR 66 5
(TH) CSR 66 6