สํานักข่าวหุ้นอินไซด์ (10 กันยายน 2562)

จัดว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ไฟแรง สําหรับ บมจ.อินฟราเซท หรือ (INSET)ผู้ให้บริการงาน ด้านโครงสร้างพืนฐานโทรคมนาคมอย่างครบวงจรทังงานติดตังเสาสัญญาณ งานวาง ระบบโครงข่ายสาย รวมถึงงานออกแบบและก่อสร้าง Data Center หลังจากประกาศความพร้อมเตรียมขายหุ้นไอ พีโอเพือเข้าตลาด mai ไปแล้ว ปรากฎว่านักลงทุนให้ความสนใจเพียบ งานนี "ศักดิบวร พุกกะณะสุต”บอสหนุ่มไฟแรง นําทีมผู้บริหาร เตรียมเปิด รายละเอียดข้อมูลแบบแน่นๆให้กับผู้ลงทุนทีสนใจในวันที 16 ก.ย. 62 นี เวลา 10.00 – 12.00 น. ณห้องเสรีจินต นเสรี ชัน 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอบอกว่าใครทีกําลังค้นหา หุ้นพืนฐานดีมีอนาคต ไม่ควรพลาดกันนะค ร้าบบ

 

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : สํานักข่าวหุ้นอินไซด์
https://www.hooninside.com/news-feed/123675/view/