227380

นายกฤษฎา น้อยมิ่ง วิศวกรบริการ (ซ้าย) ผู้แทน INSET เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนแก่ นายชัยวัฒน์ เจริญศรีเมือง (ขวา) ประธานชมรมมดเหนือ (ในสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์) เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ให้แก่ทางโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในการศึกษาระบบไอที เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท

227378
227377