227380

นายกฤษดา น้อยมิ่ง วิศวกรบริการ (ซ้าย) ตัวแทนบริษัท INSET เป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินสนับสนุนแก่ นายชัยวัฒน์ เจริญศรีเมือง (ขวา) ประธานชมรมมดภาคเหนือ (ในสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์) เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนด่าน จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียน ระบบไอที จำนวน 100,000 บาท

227378
227377