INSET แสดงความยินดีข่าวหุ้นธุรกิจครบรอบ 29 ปี

ผู้แทน INSET เข้ามอบกระเช้าแก่ข่าวหุ้นธุรกิจเพื่อเป็นแสดงความยินดีครบรอบ 29 ปี ที่ข่าวหุ้นธุรกิจดำเนินธุรกิจด้านการเป็นสื่อ
มาอย่างยาวนานและให้การสนับสนุนนำเสนอข่าวสารของบริษัทฯและเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา
ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก เมื่อเร็วๆ นี้