INSET เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 และขอบคุณสื่อมวลชน

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข่าวสารของบริษัทฯ และเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก เมื่อเร็วๆ นี้

IMG_8296
IMG_8297
IMG_8312
IMG_8301
S__56688665-1
IMG_8300-2
IMG_8295
IMG_8313
IMG_8299
IMG_8294
IMG_8314
IMG_8430
IMG_8433
IMG_8432
IMG_8431
IMG_8429
IMG_8428
IMG_8464
IMG_8463
IMG_8460
IMG_8457
IMG_8466-1
IMG_8452-4
IMG_846-2