INSET เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 และขอบคุณสื่อมวลชน

ผู้แทน INSET เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข่าวสารของบริษัทฯ และเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก เมื่อเร็วๆ นี้

IMG_20210112_140647
IMG_20210112_140447-2
IMG_20210112_145816
IMG_20210112_102059
IMG_20210112_134537-1
IMG_20210112_105409
IMG_20210108_114013-1
IMG_20210108_111013-2
IMG_20210108_101830-2
IMG_20210112_111550
IMG_20210108_101725
350597-1
351657
351660
351655
350595-1
351654
350592-1
IMG_20210112_133315