.............ผู้แทน INSET เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข่าวสารของบริษัทฯ และเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก เมื่อเร็วๆ นี้

มอบกระเช้าปีใหม่สื่อมวลชน 2022-1
มอบกระเช้าปีใหม่สื่อมวลชน 2022-5
มอบกระเช้าปีใหม่สื่อมวลชน 2022-6
มอบกระเช้าปีใหม่สื่อมวลชน 2022-13
มอบกระเช้าปีใหม่สื่อมวลชน 2022-14
มอบกระเช้าปีใหม่สื่อมวลชน 2022-15
มอบกระเช้าปีใหม่สื่อมวลชน 2022-7
มอบกระเช้าปีใหม่สื่อมวลชน 2022-8