รายงานประจำปี (แบบ 56-1)

(19-3-67) หน้าปก One Report TH 2566

ปี 2566

รายงานประจำปีเป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ “INSET" รวมไปถึงรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

Annual Report 2022 (TH)(29-3-2566)

ปี 2565

รายงานประจำปีเป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ “INSET" รวมไปถึงรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

Form 56-1 One Report 2021-TH

ปี 2564

รายงานประจำปีเป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ “INSET" รวมไปถึงรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

หน้าปกTH_INSET-2020-Annual Report

ปี 2563

รายงานประจำปีเป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ “INSET" รวมไปถึงรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563

Annual Report_2562

ปี 2562

รายงานประจำปีเป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ “INSET" รวมไปถึงรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562