ติดตั้งกล้องวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz มูลค่างาน 1,088 ล้านบาท