ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)

ศูนย์ข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศขององค์กรซึ่งถือเป็นหนึ่งหัวใจหลักของโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อนประเทศไทย ทั้งในภาครัฐ และเอกชน หน้าที่หลักของศูนย์ข้อมูล คือ การรักษาเสถียรภาพของระบบไอทีขององค์กร ให้สามารถบริการข้อมูลให้กับลูกค้าและบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง

ด้วยความเชี่ยวชาญ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เราเป็นผู้ให้บริการออกแบบวิศวกรรมก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตามมาตรฐานสากล  รวมถึงบริการหลังการขายแบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมถึงการบริหารจัดการแบบ Outsource Service นอกจากนั้น เรายังเป็นผู้ให้บริการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และระบบภายในห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ดังนี้

Inset-0001
  • งานออกแบบและงานก่อสร้าง
  • งานเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง และชุดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า
  • งานระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน
  • ระบบปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์
  • ระบบตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่างอากาศแบบหลายจุด
  • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
  • ระบบควบคุมการเข้า-ออก อัตโนมัติ
  • ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม
  • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
  • ระบบแจ้งเตือนสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติ
Inset-0002

Data Center Solutions

ผัง-01
ผัง-02
ผัง-03
ผัง 4-1

 

 

 

 

Data Center Layout Diagram

BT-DCLayout1

Photograph – From moscowbiennale.com

ธุรกิจก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure)

งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการวางและการเชื่อมต่อของระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการ ทั้งระบบการสื่อสาร, ระบบสัญญาณ WIFI, ระบบสาย LAN และระบบไฟฟ้า เป็นต้น

เพื่อให้การทำงานของทุกระบบในโครงการนั้นๆ มีความเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางระบบ การติดตั้งอุปกรณ์ และการเดินสายสัญญาณต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ภายในโครงการ