ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

165/37-39 อาคารอินฟราเซท ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-092-7444 ต่อ 104
โทรสาร : 02-092-7448
เว็บไซด์ : http://www.infraset.co.th
อีเมล์ : ir@inset.co.th