เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ และทำบุญบริษัทประจำปี 2562 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของการก่อตั้งบริษัทฯ

โดยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินการกิจการของบริษัทฯและพนักงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

Infra-ทำบุญบริษัท-220662-6.1
Infra-ทำบุญบริษัท-220662-1
Infra-ทำบุญบริษัท-220662-5.1
Infra-ทำบุญบริษัท-220662-7
Infra-ทำบุญบริษัท-220662-8.1
Infra-ทำบุญบริษัท-220662-9.1
Infra-ทำบุญบริษัท-220662-3
Infra-ทำบุญบริษัท-220662-10.1
Infra-ทำบุญบริษัท-220662-2
Infra-ทำบุญบริษัท-220662-4