ปฏิทินนักลงทุน

ปี 2567
ปี 256ุ6
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
 วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567
 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 
 1 มีนาคม 2567 เวลา 11:15 - 12:00 น. 

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ผลการดำเนินงานงบปี 2566

 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 

 วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566
 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 
 14 มีนาคม 2566 เวลา 16:15 - 17:00 น. 

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ผลการดำเนินงานงบปี 2565

 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 

 วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
 10  สิงหาคม 2565  เวลา 13:15 - 14:00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 
 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 
 2 มีนาคม 2565  เวลา 13:15 - 14:00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ปี 2564 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 

 วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 
 9  สิงหาคม 2564  เวลา 14:15 - 15:00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2564 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 
 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 
 3 มีนาคม 2564  เวลา 11:15 - 12:00 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ปี 2563 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 

 วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
 8 กันยายน 2563 เวลา 11:15 - 12:00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2563 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 
 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ห้องประชุมใหญ่
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220