talk_1568966758

รายงานพิเศษ : 8 จุดเด่น INSET ไอพีโอโครงสร้างแกร่ง

ทำความรู้จักบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ผ่าน 8 จุดเด่น ก่อนที่ไอพีโอโครงสร้างแกร่งตัวนี้จะเข้าเทรดใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในตุลาคม ปีนี้

1. อยู่ในเมกะเทรนด์
"อินฟราเซท" หรือชื่อย่อว่า INSET มีธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับทิศทางเทคโนโลยีโลกที่มุ่งด้านพัฒนาระบบสื่อสาร รวมถึงเข้ากับนโยบายประเทศไทยที่ต้องการเป็นประเทศ 4.0
โครงสร้างรายได้ INSET โดยหลักมาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  รองลงมาเป็นรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม

2. ครบวงจรเจ้าเดียวในวงการ
ในประเทศไทยอาจมีกิจการไอทีมากมาย มีธุรกิจรับวางระบบสื่อสาร มีผู้รับเหมาก่อสร้าง มีงานด้านวิศวกรรมบริการ แต่ทั้งหมดนี้มีเพียง "อินฟราเซท" เท่านั้นที่รับงานครอบคลุมที่สุดเป็นรายใหญ่และรายเดียวในวงการที่ให้บริการรับเหมาก่อสร้างในธุรกิจโทรคมนาคม อันประกอบด้วยงานประเภทดังนี้  1. Data Center&Information Technology Infrastructure  2. Telecommunication Infrastructure และ 3.Maintenance and Service

3. รายได้โตเด่น
ปี 2017 รายได้รวมอยู่ที่ 530.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 17.48 %
ปี 2018 รายได้รวมอยู่ที่ 1,007.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 89.91 %
ส่วนปี 2019 หกเดือนมีรายได้รวมอยู่ที่ 577.68 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 27.61 %

4. กำไรแรง
ปี 2017 กำไรสุทธิอยู่ที่ 63.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 48.14 %
ปี 2018  กำไรสุทธิอยู่ที่ 94.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 47.95 %
ส่วนปี 2019 เพียงหกเดือนมีกำไรแล้ว 46.57 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 49.35 %

5. 5G มีเฮ
การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารเข้าสู่ระบบ 5G เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้งานในตลาดเพิ่มขึ้นสูงมาก และ INSET เป็นที่ยอมรับในงานโครงสร้าง และงานที่เกี่ยวข้องครบวงจร จึงเป็นไปได้ว่าหลังมีการประมูล 5G จะได้เห็นงานในมือเพิ่มขึ้นในมูลค่าก้าวกระโดด

6. ลงทุนโปรเจ็กใหญ่
วัตถุประสงค์การใช้เงินจากไอพีโอเพื่อขยายธุรกิจประกอบไปด้วยโครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ WiFi ที่ชื่อว่า Google Station
ทั้งสองงานนี้นอกจากจะเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่แล้ว Google Station จะช่วยสร้างกระแสเงินสดจากรายรับอันต่อเนื่อง จากจำนวนจุดบริการถึง 5,000 จุด มีรายได้เฉลี่ยจุดละ 1,200-1,500 บาท เป็นสัญญาระยะ 5 ปี

7.ฐานะการเงินดี
สินทรัพย์รวมล่าสุดในงบอยู่ที่ 695.99 ล้านบาท มีหนี้สินอยู่ที่ 350.23 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 345.77 ล้านบาท
คิดเป็นหนี้สินต่อทุน (D/E) ราว 1.01 เท่า ทว่าหนี้สิน D/E กำลังจะลดลงอีกมากและจะต่ำกว่า 1 เท่าหลังได้เงินจากการขายไอพีโอ

8. มีปันผล
นโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประเภทธุรกิจ : เทคโนโลยี
ทุนจดทะเบียน : 300 ล้านบาท (หลังไอพีโอ)
จำนวนขายหุ้นไอพีโอ : 146 ล้านหุ้น
ราคาพาร์ : 0.50 บาท
ผู้ถือหุ้นใหญ่ : นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
ที่ปรึกษาทางการเงิน : เอเซีย พลัส

 

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : สำนักข่าว Share2Trade.com
https://www.share2trade.com/?mod=talk&file=view&id=3505