อินฟราเซท นำพนักงานบินลัดฟ้าจัดสัมมนาประจำปี 60 ที่เชียงใหม่

Infraset Telecom-11

บริษัท อินฟราเซท จำกัด นำทีมโดยคุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นำพนักงานบินลัดฟ้า จัดสัมมนาประจำปี 2560 โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ ภูอิงฟ้า รีสร์อท จ.เชียงใหม่  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

Infraset Telecom-4
Infraset Telecom-2
Infraset Telecom-1
Infraset Telecom-3
Infraset Telecom-5
Infraset Telecom-6
Infraset Telecom-7
Infraset Telecom-10
Infraset Telecom-8