อินฟราเซท เตรียมความพร้อมสำนักงานแห่งใหม่

NIR-09
20180608-170952239-LL

อินฟราเซท เตรียมความพร้อมสำนักงานแห่งใหม่ ในรูปแบบโฮมออฟฟิศ 4 ชั้นพร้อมชั้นลอย ติดกัน จำนวน 3 คูหา โดยย้ายไปตั้ง 165/37-39 หมู่บ้านเนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กำหนดการและรายละเอียดการย้าย ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

H-Office_Exterior-resize
infom
S__17448962
plati
cop01
Infraset_HO_New Map