บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมคืนความสุขสู่สังคม ในโครงการ CSR  บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กยากจนและเด็กกำพร้า ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ายากจน ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง

โดยกิจกรรมนี้บริษัทฯ ได้รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เช่น เสื้อผ้า หนังสือ และของเล่นเด็ก จากเพื่อนพนักงานที่นำมาบริจาคเป็นจำนวนมาก  และทางบริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์การเรียน รวมถึง Smart TV จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ทางวัดด้วยเช่นกัน  โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

CSR-Infraset-10
CSR-Infraset-05
CSR-Infraset-06
CSR-Infraset-03
CSR-Infraset-09
CSR-Infraset-02
CSR-Infraset-01
CSR-Infraset-07
CSR-Infraset-08