42

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลชนะเลิศระดับ Gold โครงการ “SMEs Excellence Awards 2019” ประเภทธุรกิจการบริการ ให้แก่ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2019 จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นการให้รางวัลกับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในสาขาต่างๆ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

48
50
AZ6T4277
65