ซ้อมดับเพลิง 2566-10

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง โดยมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพคนจากเหตุการณ์อัคคีภัย ซึ่งเชื่อว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้จะทำให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะในการดับเพลิงขั้นต้น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอินฟราเซท (สำนักงานใหญ่) ที่ผ่านมา

ซ้อมดับเพลิง 2566-1
ซ้อมดับเพลิง 2566-2
ซ้อมดับเพลิง 2566-3
ซ้อมดับเพลิง 2566-4
ซ้อมดับเพลิง 2566-5
ซ้อมดับเพลิง 2566-6
ซ้อมดับเพลิง 2566-7
ซ้อมดับเพลิง 2566-8
ซ้อมดับเพลิง 2566-9