อบรมปฐมพยาบาล 2566-1

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความใส่ใจพนักงาน ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน บมจ.อินฟราเซท

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ที่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปฐมพยาบาลโรงพยาบาลเปาโลเกษตร

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต่างตั้งใจเรียนรู้ทักษะการปฐมพยาบาลอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

INSET มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย

อบรมปฐมพยาบาล 2566-2
อบรมปฐมพยาบาล 2566-3
อบรมปฐมพยาบาล 2566-4
อบรมปฐมพยาบาล 2566-5
อบรมปฐมพยาบาล 2566-6
อบรมปฐมพยาบาล 2566-7
อบรมปฐมพยาบาล 2566-8
อบรมปฐมพยาบาล 2566-9
อบรมปฐมพยาบาล 2566-10