INSETปลูกป่า63 (1)

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET  จัดกิจกรรม INSET ปลูกป่าส่งเสริมสังคมให้มีพื้นที่ป่าในชุมชน ในกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) จ. นครนายก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

INSETปลูกป่า63 (12)
INSETปลูกป่า63 (3)
INSETปลูกป่า63 (4)
INSETปลูกป่า63 (5)
INSETปลูกป่า63 (6)
INSETปลูกป่า63 (7)
INSETปลูกป่า63 (8)
INSETปลูกป่า63 (10)
INSETปลูกป่า63 (11)
INSETปลูกป่า63 (2)