หน้าปก Outing 2024-1

........24 - 25 พฤศจิกายน 2566 – ที่ผ่านมา บริษัท อินฟราเซท จำกัด สร้างความสามัคคี พัฒนาองค์กร ผ่านกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2566
นำโดยคุณศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ ยกทีมผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2566 นอกสถานที่ ณ ห้องประชุมภัทราวานา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การอบรมในหัวข้อ "ISO หัวใจสำคัญ สร้างมาตรฐานให้องค์กร" มุ่งเน้นให้พนักงานทุกแผนกเข้าใจระบบ ISO ร่วมกันอย่างดี พร้อมนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสอดคล้องกันและสร้างมาตรฐานการทำงานที่ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล

........ต่อด้วยงานเลี้ยงในตอนกลางคืนในธีม "INSET ม่วนน" กับธีมอีสาน ที่พนักงานทุกคนแต่งกายในชุดพื้นเมืองอีสาน ร่วมรับประทานอาหาร สังสรรค์ ร้องเพลง และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ภายในงานมีโชว์การแสดงจากพนักงานใหม่ สร้างสีสันความบันเทิงภายในงาน เป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวอินฟราเซท

........จากกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ พนักงานทุกคนได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ดีกลับไป พร้อมนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงาน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
บริษัท อินฟราเซท จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับพนักงาน มุ่งมั่นสร้างการทำงานที่ดี ส่งเสริมความสุขและสร้างความผูกพันธ์ พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตที่ยั่งยืน

Outing 2024-2
Outing 2024-3
Outing 2024-4
Outing 2024-5
Outing 2024-6
Outing 2024-7
Outing 2024-8
Outing 2024-9
Outing 2024-11
Outing 2024-12
Outing 2024-13
Outing 2024-14
Outing 2024-15
Outing 2024-16
Outing 2024-17
Outing 2024-10