INSET เข้าสวัสดีปีใหม่ 2567 และขอบคุณสื่อมวลชน

...............ผู้แทน INSET เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนนำเสนอข่าวสารของบริษัทฯ และเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก เมื่อเร็วๆ นี้

สวัสดีปีใหม่ 2567 และขอบคุณสื่อมวลชน-1
สวัสดีปีใหม่ 2567 และขอบคุณสื่อมวลชน-2
สวัสดีปีใหม่ 2567 และขอบคุณสื่อมวลชน-3
สวัสดีปีใหม่ 2567 และขอบคุณสื่อมวลชน-4
สวัสดีปีใหม่ 2567 และขอบคุณสื่อมวลชน-5
สวัสดีปีใหม่ 2567 และขอบคุณสื่อมวลชน-6
สวัสดีปีใหม่ 2567 และขอบคุณสื่อมวลชน-7